irancultural
خانه / چاپ کتاب / برآورد هزینه چاپ یک کتاب شما

برآورد هزینه چاپ یک کتاب شما

برآورد هزینه چاپ کتاب یک جلد باشد یا صد جلد از نظر هزینه های ثابت که بیشتر شامل آماده سازی می شود برای شما یکسان است .
 به عنوان نمونه لیتوگرافی متعلق به چاپ با تیراژ بالاست که کتاب را برای چاپ زیاد آماده می سازد . هزینه های خاصی دارد که مربوط به هزینه های ثابت است .
 لیتوگرافی یکی از فرآیند های بسیار مهم و فنی نشر منابع چاپی با دستگاه های چاپ افست است. در این مرحله کارهای مربوط به فیلم رتوش مونتاژ و کپی زینک انجام می شود که در بخش مستقل با آن پرداخته می شود .
لیتوگرافی های سنتی شباهت زیادی با کار عکاسی دارد.

معمولاً در یک لیتوگرافی سنتی ۱) ابتدا فیلم متن تهیه و رتوش می شود ۲) فیلم ها در کنار هم مونتاژ می شوند ۳)سپس اوزالید تهیه می کنند ۴) در نهایت بر روی زینک کپی می شوند.

در لیتوگرافی برای هر رنگ یک فیلم تهیه می شود. یعنی صفحات دو رنگ دارای دو فیلم و صفحات چهار رنگ داری چهار فیلم خواهد بود. در همین اساس هزینه فیلم نیز دو یا چهار برابر می شود.
واحد محاسبه هزینه فیلم به سانتی متر است .

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ