irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز چاپ کتاب ارزان

اخذ مجوز چاپ کتاب ارزان

اخذ مجوز و چاپ کتاب با قیمت ارزان به عوامل مختلفی بستگی دارد که تیراژ و نوع چاپ در آن تاثیر دارد.

ابزارهای دیگری که در سالهای اخیر ساخته شده است ، مانند چاپگرهای تصویرنشان ، دستگاههایی که مرحله عکاسی و فیلم را از مراحل چاپ حذف کرده است ، پویشگرهای فوق سریع تفکیک رنگ ، پویشگرهای هوشمند و مجهز به پرتوهای لیزری و بسیاری از ابزارها و دستگاه های حساس الکترونیکی دیگر ، فاصله چاپ و نشر را حذف یا کم کرده و دامنه عمل نشر الکترونیکی را در همه جهات آن گسترش داده است.
به سبب همین تحولات است که اکنون از «نشر الکترونیکی» در برابر «نشر غیرالکترونیکی» یا «نشر سنتی» سخن به میان می آید و آنچه در کشور ما و در کشورهای همانند ما نشر نامیده می شود ، با برچسب «نشر سنتی» از نشر جدید متمایز می کنند.
 این نامگذاریها و این دسته بندیها چه روا باشد و چه نباشد ، واقعیت جهان امروز این است که در عصر جهانی و دیجیتالی شده ، الکترونیک و پدیده های الکترونیکی در همه عرصه ها ، و از جمله در چاپ و نشر ، رسوخ می کند و تحول به بار می آورد.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ