irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشارات چاپ کتاب فوری

انتشارات چاپ کتاب فوری

برای چاپ فوری کتاب خود همواره بهتر است به دنبال انتشارات یا مرکز تخصصی باشید.
چاپ کتاب مراحلی دارد که حروفچینی یکی از مهمترین آن است.

حروفنگاری یا حروفچینی
حروفچینی دستی در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان بکلی منقرض شده است. البته برای برخی مصارف بسیار محدود و استثنایی از حروفچینی دستی استفاده می شود ، اما برای چاپ کتاب و نشریات ، نه سرعت و کارآمدی دارد و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
حروفچینی دستی اکنون به عنوان بخشی از تاریخ چاپ و برای اشنایی با چگونگی چاپ کتابها در گذشته بررسی شود.
حروفنگاری ماشینی.
چیدن یا زدن حروف چاپ به کمک ماشین ، از ماشینهای ساده گرفته تا پیشرفته‌ترین و پیچیده ترین رایانه ها.
ماشینهای حروفچینی انواع بسیاری داشت ، و به صورتهای مختلف انجام می گرفت ؛ برای مثال ماشین حروفچینی مونوتایپ ، تک چینی و ماشین لاینوتایپ ، سطر چینی می کرد. حروفچین ، حروفی را که می خواست بر صفحه شستیها می زد ، مانند ماشین تحریر ، و به ازای هر حرفی که می زد ، قالب آن حرف بیرون می آمد ، و وفتی قالبتهای حروف یک سطر کنار هم قرار می گرفت ، و به اصطلاح سطر پر می شد ، از مایع مذاب آماده ، پر و یک سطر کتاب به صورت فلز یکپارچه ریخته می شد ، بنابراین اگر صفحه کتاب فی المثل ۳۰ سطری بود ، براساس این شیوه از ۳۰ سطر ریخته شده که باید زیر هم چیده می شد ، تشکیل می گردید.
 ماشین اینترتایپ در اصول و روش کار تفاوت چندانی با لاینوتایپ نداشت. ماشین فتوترونیک اینترتاپ همه مزایای اینترتاپ را داشت به اضافه سرعت بیشتر.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ