irancultural
خانه / چاپ کتاب / آماده سازی فنی کتاب برای چاپ

آماده سازی فنی کتاب برای چاپ

آماده سازی فنی کتاب برای انتشار مراحل مختلفی دارد که لیتوگرافی و دیگر موارد مشابه مهمترین آن است.

لیتوگرافی یکی از فعالیت های بسیار مهم و حساس آماده سازی فنی است که بیش تر برای انتشار منابع چاپی با کمک دستگاه های چاپ افست انجام می شود .
 اما در نشر الکترونیکی و حتی نشر چاپی محدود و با کمک دستگاه های ریسوگرافی و ماشین های تکثیر و غیره حذف می شود .
 آماده سازی فنی برای انتشار ( یا آماده سازی قبل از انتشار ) فرایندی است پس از تولید و ویرایش محتوا که اثر برای چاپ یا انتشار آماده می شود .

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ