irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب با امکان داوری محتوا

چاپ کتاب با امکان داوری محتوا

ناشران و اشخاص فعال در عرصه چاپ کتاب واقعا باید به این نکته توجه داشته باشند که با در اختیار داشتن امکان داوری محتوا سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشند.

داوری ( Peer Review )
داوری را معمولا کمیته ای منتخب از ویراستاران و نویسندگان با تجربه و معتبر انجام می دهند . معمولا ترکیب اعضای کمیته به گونه ای است که اثر از جنبه های متعدد داوری شود . بنابراین ممکن است داور یک اثر با اثر دیگر به خصوص از نظر داوری محتوایی متفاوت باشد .
 داوری ، مرحله ای از نشر است که اثر تالیف یا ترجمه شده از نظر کیفیت محتوایی و مطابقت آن با سیاست های انتشاراتی ناشر و برخی از مناظرات دیگر ارزیابی و داوری می شود .
داوری با ویرایش متفاوت است . ویراستار در متن تغییر محتوایی ایجاد می کند ، اما داور بیش تر ارزیابی می کند و پیشنهادات خودرا مطرح می کند .
حقوق مادی داوری بیش تر براساس تعداد مقاله یا کتاب داوری شده است .
حقوق معنوی آن نیز اغلب به درج نام داور یا هیات داوران در صفحه حقوقی یا پیش گفتار اثر بسنده می شود .
متاسفانه بسیاری از ناشران در ایران ازفرآیند داوری در انتخاب کتاب و مقاله استفاده نمی کنند . استفاده از روش های داوری می تواند شاخص خوبی برای کنترل کیفیت محتوای یک اثر و انتخاب آن باشد .

بسیاری از ناشران ایرانی ، مقاله ها و کتاب هارا قبل از انتشار ، ارزیابی و داوری نمی کنند .

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ