irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب با سرمایه شخصی

چاپ کتاب با سرمایه شخصی

چاپ کتاب با سرمایه شخصی یا خود ناشری گزینه ای مناسب برای کسانی است که تازه اثر هستند.
 خود ناشری ، که با نشر بنا به نیاز پیوندهای بسیار نزدیکی دارد ، در آغاز چندان جدی گرفته نمی شد و شماری از ناشران به عنوان پدیده ای تفننی بدان می نگریستند ، اما گسترش شتابناک پدیده خود ناشری همپای تحولات الکترونیکی و بروز چند تحول دیگر نشان داد که فصل دیگری در نشر کتاب گشوده است. در چند سال گذشته ، براساس برآوردها بیش از ۱۰ درصد کتابها در جهان پیشرفته صنعتی به شیوه خودناشری منتشر شده است.
گروهی میانجی با تخصص ها و امکانات مختلف ، که منافع اقتصادی آنها در همکاری با پدیدآورندگان نهفته است ، نه در همکاری با ناشران ، به پدیده خودناشری دامن زده اند ؛ از یکسو بازار کتاب خودناشران را گسترش داده اند ، و از سوی دیگر از یافته ها و امکانات الکترونیکی در این راه حداکثر استفاده را برده اند.
 شماری هم در آماده سازی منتهای پدیدآورندگان چنان تبحری یافته‌اند که پدیدآورندگان را از تخصصها و مهارتهای ناشران بی نیاز ساخته اند.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ