irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ با کیفیت کتاب شما

چاپ با کیفیت کتاب شما

چاپ با کیفیت کتاب شما به این معنی است که تمام مراحل چاپ و انتشار کتاب شما با بهترین شرایط انجام می شود.
 واحد اندازه گیری حروف چاپی point چاپ در زبان فارسی با املاهای مختلف (پونت ، پونط ، پنط) نوشته می شود. هر پونت ۳۷۶/۰ میلیتر یا اینچ است.
 البته اندازه پونت در کشورهای مختلف و به اقتضای شکل و طبیعت خطشان فرق می کند. هر ۱۲ پونت یک سیسرو ، تقریبا ۵/۴ میلیمتر یا نیم سانتیمتر ، و هر ۴ سیسرو ، یک گوادرات ، حدود ۲ سانتمتر را تشکیل می دهد. در نظامهای جدید هر ۱۲ پونت برابر با یک پیکاست.
 وقتی می گویند فلان متن با حروف ۱۲ چاپ شده است ، مقصود این است که از حروفی استفاده شده که اندازه طول آنها ۱۲ پونت است. هرچه رقم بیشتر باشد ، نشانه آن است که حرف درشتتر است.
کتابهای قطع کوچک را با حروف ریزتر و کتابهای قطع بزرگ را با حروف درشتتر و سرخبر روزنامه ها را گاه با درشتترین حروف موجود ، مثلا بیش از صد پونت چاپ می کنند.
در حروفچینی دستی ، از حروفی که برای متن کتابهای فارسی بیشتر از بقیه استفاده می شد ، حروف ۱۲ و ۱۶ و در درجه دوم ۱۰ و ۱۸ بود.

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ