irancultural
خانه / چاپ کتاب / مراحل اصلی چاپ کتاب

مراحل اصلی چاپ کتاب

مراحل اصلی نشر کتاب ، از متن پردازی ، حروف نگاری ، طراحی ، صفحه آرایی ، و انواع پردازش های دو مرحله تولید فنی و تولید چاپی را شامل می شود.

مراحل اصلی نشر کتاب ، از متن پردازی ، حروفنگاری ، طراحی ، صفحه آرایی ، و انواع پردازشهای دو مرحله تولید فنی و تولید چاپی ، که پیش از این دو واحدهای جداگانه ، و گاه به کلی دور از هم انجام می گرفت ، اکنون در یک جا ، یک اتاق ، و حتی روی یک میز جمع شده است.
اصطلاح «نشر رومیزی» ، هرچند که ترکیب خوش ساخت و خوشایندی نیست ، به نشری اشاره دارد که همه مراحل آن روی یک میز متمرکز شده است.
اصطلاح «نشر الکترونیکی/ رایانه ای» ، که دامنه معنایی آن از نشر رومیزی بسیار گسترده تر است ، به همه فناوریها و چگونگی استفاده از ابزارهای الکترونیکی اطلاق می شود که در خدمت چاپ و نشر انتشار آثار ، در معنای جدید و از راه شبکه های اطلاعاتی رایانه ای است.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ