irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه حروفچینی و چاپ کتاب

هزینه حروفچینی و چاپ کتاب

حروفچینی و چاپ کتاب با هزینه مناسب و دلخواه شما امکان پذیر است که در این زمینه یاریگر شما هستیم.
 در گذشتهه حروفچین براساس دستورهای چاپی ، که معمولا روی خبر مشخص بود ، حروف را تک تک از حروفدان (جعبه های مخصوصی به نام گارسه) که در هر خانه ای تعدادی حرف یا نشانه قرار می داد ، بر می گزیند ، و در ظرفی فلزی به نام ورساد کنار هم می چیدند.
 پس از آنکه چند سطر در ورساد چیده شد ، آنها را به صفحه بزرگتری منتقل می کند و یک صفحه کامل حروفچینی شده را تشکیل می دهد.
 این صفحه بسته و محکم می شود ، سطح برجسته آن در دستگاه مخصوص مرکب می خورد و با کاغذ تماس پیدا می کند و به این ترتیب انتقال نقش یا عمل چاپ ، انجام می گیرد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ