irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه لیتوگرافی و چاپ کتاب

هزینه لیتوگرافی و چاپ کتاب

لیتوگرافی یکی از مراحل فنی چاپ کتاب است که انواع مختلفی دارد و توسط مراکز تخصصی با هزینه های مختلفی انجام می شود.

لیتوگرافی ، فنی ترین مرحله چاپ است و کارهای آن در بخش لیتوگرافی چاپخانه انجام می گیرد.
 اخیراً پیشرفتهای عکسبرداری ، شیمیایی و رایانه ای بر سرعت و بهبود کیفیت مرحله لیتوگرافی به نحو چشمگیری افزوده است.
مونتاژ عبارت است از چیدن ورقه های فیلم کنار یکدیگر ، به گونه ای که پس از تا ، صفحه ها پشت سر هم قرار بگیرند و فرم چاپی را تشکیل بدهند.
فرمهای مونتاژ شده بر روی کاغذ اوزالید ، نمونه گیری می شود و پس از اطمینان از صحت اثر و در صورت نیاز اعمال اصلاحات ، فرمهای مونتاژ شده را با شیوه های عکاسی روی زینک ظاهر می کنند. به این مرحله کپی کردن می گویند.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ