irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ متن کتاب با قیمت مناسب

چاپ متن کتاب با قیمت مناسب

برای چاپ متن کتاب با قیمت مناسب ابتدا اجزای کتاب را بشناسید و پس از آن به استاندارد سازی آن بیندیشید.

کتاب اجزای مختلفی دارد:
پیش از متن و پس از متن.

اجزای پس از متن
اجزای پس از متن شامل تمام مطالبی است که پس از متن اصلی اضافه می شود . اغلب ، این صفحات به عنوان اجزای پس از متن به ترتیب در برخی از کتاب ها مشترک است:
 پیوست ها ( Attachment یا Supplement ) ، واژه نامه ( Dictionary یا Glossary ) ، نمایه ( Index ) ، فهرست انتشارات ناشر و صفحه عنوان به انگلیسی . البته بسیاری از کتاب ها ممکن است برخی از این اجزا را نداشته باشد .
 ( اجزای پس از متن شامل تمام مطالبی است که پس از متن اصلی اضافه می شود . )
کتابنامه ، پایان متن اصلی است . به عبارت دیگر ، کتابنامه بخشی از متن اصلی است .

گاهی فهرست انتشارات مرتبط با موضوع کتاب یا فهرست آثار همین نویسنده در پایان کتاب ذکر می شود .

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ