irancultural
خانه / چاپ کتاب / مولف برای چاپ کتاب علمی

مولف برای چاپ کتاب علمی

یافتن مولف توانمند برای چاپ کتاب در زمینه ای علمی گاهی به یکی از معضلات یک ناشر تبدیل می شود.

در حوزه تالیف مولف معتبر یک نعمت است. در این باره موارد مبتلی به بسیاری وجود دارد.
تهیه کتابنامه مناسب یکی از این نکات مهم برای مولفان معتبر است.

هر نویسنده برای نوشتن اثر خود از نوشته های دیگران نیز ممکن است استفاده کند. این آثار با عنوان کتابنامه یا منابع و مآخذ در متن، پایان هر صفحه ( پاورقی یا پانویسی یا footnote ) یا پایان فصل یا کتاب ( پی نوشت، پی نویس یا Endnote ) ممکن است درج شود. کتابنامه ( Bibliography ) حاوی منابع و ماخذی است که نویسنده برای نوشتن کتاب از انها استفاده می کند.
کتابنامه پایان کتاب ممکن است درهم کرد منابع و ماخذ پاورقی ها یا منابع پایان فصل باشد و بخشی از متن تلقی می شود.

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ