irancultural
خانه / چاپ کتاب / ناشر معتبر برای چاپ کتاب

ناشر معتبر برای چاپ کتاب

برای چاپ کتاب به دنبال ناشری معتبر باشید تا ضمن بهره بردن از یک چاپ با کیفیت در هزینه ها نیز صرفه جویی نمایید.
 نکات دیگری وجود دارد که جایگاه دقیق تر ناشر را در میان ناشران تعیین و نقش و وظایف او را ارزشیابی می کند.
 این نکات که به نکات ثانوی معروفند و نیز نکات پیشین را تکمیل می کند عبارتند از:

– آیا ناشر دیدگاه فرهنگی دارد و کتابهایش را با توجه به هدف مشخص و پر کردن خلا و برآوردن نیازی منتشر می کند؟

– آیا ناشر حوزه بخصوصی را قلمرو تخصصی خود قرار داده است؟

– آیا ناشر سبک، سلیقه، روش و انتخابهای مخصوص خود را دارد و می توان هویت و اصالت کارهای او را فورا تشخیص داد و تعیین کرد؟
 – آیا در آثار او پیروی از سیاست و برنامه انتشاراتی مطالعه شده ای دیده می شود؟
 – ایا ناشر، سیاست مجموعه سازی و انتشار کتاب در قالب مجموعه دارد؟
 – آیا ناشر به واکنش جامعه عمومی و مجامع تخصصی توجه دارد و به آنها پاسخ می گوید؟

– ایا رفتار و شیوه اش با همه عناصر تولید کننده و مصرف کننده کتاب مناسب است؟
 – آیا در کارش ابتکار، نوآوری، دوراندیشی و جسارت و قدرت مخاطره پذیری دارد؟

– آیا رفتار و شیوه همکاریش با کتابخانه ها، خادمان کتاب، کتابگزاران و مانند آنها مناسب است؟
 اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، مولفان و نویسندگان آن ناشر را در صدر جدول ارزشیابی ناشران جای می دهند و به سرچشمه تولید بخشی از اطلاعات خود با اعتماد و اطمینان و رضایت خاطر می نگرند. ناشرانی که پاسخ همه این پرسشها درباره آنها مثبت نباشد، به تناسب در جایگاههای بعد و بعدی جای می گیرند.
 کسانی که به وظایف و مسولیتهای خود با اعتماد و علاقه عمل می کنند عموما از احترام خاص و خالص بکدیگر برخوردارند. ناشران راستین نیز محبوب محترم مولفان و نویسندگان کتاب دوست و خواننده دوست هستند.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ کتاب شعر

قبل از آنکه برای چاپ کتاب شعر خود هر اقدامی انجام دهید توصیه می شود به دنبال دریافت مشاوره ای مناسب برای چاپ و فروش کتابتان باشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ