irancultural
خانه / چاپ کتاب / اجزای یک کتاب برای چاپ

اجزای یک کتاب برای چاپ

اجزای یک کتاب برای چاپ باید به شکل اصولی آماده سازی شود که خود ریزکاری هایی دارد و بخش بندی و فصل بندی از آن جمله است.
 برای نشان دادن توالی بخش ها و فصل ها، آن ها را شماره گذاری می کنند.
گاه نویسنده برای توضیح بیشتر درباره محتوای متن اصلی یا درج معادل لاتین در کتاب های ترجمه ای از یادداشت ( note یاFootnote ) استفاده می کند.
 یادداشت ها گاه فقط معادل واژه متن به زبان دیگر است و گاه توضیح مختصر یا مفصل در باره یک واژه یا موضوعی است که نویسنده تشخیص می دهد آگاهی از آن برای درک بهتر مطلب ضروری است.
در کتاب های ترجمه ای معمولا واژه ازمترجم را در کنار توضیحات وی درج می کنند تا با متن نویسنده اصلی اشتباه نشود. در صورتی که مترجم این توضیحات را در داخل متن اضافه کند، اغلب آن را در داخل دو قلاب یا براکت { } ذکر می کند.
 برخی از نویسندگان این یادداشت ها را در انتهای صفحه می آورند که به آن پا نویس، پا نوشت یا پاورقی ( Footnote ) می گویند.
برخی دیگر این یادداشت ها را در پایان فصل یا کتاب قرار می دهند که به آن پی نوشت ، پی نویس ( End note ) می گویند. معادل واژه در برخی از کتاب ها نیز در داخل متن و در پرانتز ذکر می شود.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ