irancultural
خانه / چاپ کتاب / خدمات ویراستاری و چاپ کتاب

خدمات ویراستاری و چاپ کتاب

انواع خدمات ویراستاری و آماده سازی چاپ کتاب از جمله طرح جلد و صفحه بندی حرفه ای را از ما بخواهید.

یک کتاب اجزای مختلفی دارد که قبل از هرگونه اقدامی برای چاپ باید با آن آشنا شوید. پس از صفحات مقدماتی، متن اصلی آغاز می شود.
 متن برخی از کتاب ها ممکن است به دو یا چند بخش تقسیم شود و هر بخش نیز چند فصل داشته باشد. در چنین مواردی موضوعات مرتبط با هم در یک بخش قرار می گیرند. برای نشان دادن توالی بخش ها و فصل ها، آن ها را شماره گذاری می کنند.

بخش ها به صورت بخش یک (بخش ۱)، بخش دو (بخش ۲) ، بخش سه (بخش ۳ ) شماره گذاری می شوند.
شماره ترتیب فصل ها نیز به همین ترتیب درج می شود. در چنین ساختاری هر بخش یک نام واحد دارد که در ابتدای بخش ذکر می شود و انتخاب عنوان تمام فصل ها معمولا متفاوت است.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ کتاب شعر

قبل از آنکه برای چاپ کتاب شعر خود هر اقدامی انجام دهید توصیه می شود به دنبال دریافت مشاوره ای مناسب برای چاپ و فروش کتابتان باشید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ