irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره رایگان چاپ کتاب

مشاوره رایگان چاپ کتاب

مشاوره رایگان چاپ کتاب برای اساتید و دیگر قلم به دستان و نویسندگان با یک تلفن مهیا می باشد.
 از راه های مختلف می توانید مستقیم یا غیر مستقیم با بازار نشر و کتاب های آن آشنا شوید و از چند و چون سرمایه گذاری مطلع شوید. راه دیگر، اطلاعیه ها و آگهی هایی است که ناشران از کتاب های تازه انتشار خود می دهند.
شکل و نوع اطلاعیه و آگهی، مجزا، زمان و مکان آن نیز در داوری و ارزشیابی مبنا قرار می گیرد. انتشار بسیاری از کتابها رویدادی علمی، فرهنگی و اجتماعی است؛ انتشار بسیاری از کتابها رخدادی آموزشی است؛ انتشار بسیاری از کتابها، در نفس خود، به منزله حادثه است.
ناشری که ابعاد کار خود را بشناسد، کتاب تازه انتشار را از مجرای رسانه های همگانی به گونه ای معرفی می کند که اعضای جامعه از حادثه ای که او ایجاد کرده است، شناخت دقیق، بموقع و قابل اطمینانی به دست می آورند.
طبیعتا ناشری که به ایعاد کار خود توجه نداشته باشد و به این وظفه عمل نکند، مسئولیتی را فرو گذاشته است که برداشتن آن وظیفه دیگری نیست و این نکته ای نیست که از نظر مولفان و نویسندگان دور بماند.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ