irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت راهنمای چاپ کتاب

سایت راهنمای چاپ کتاب

جهت کسب اطلاعات و مشاوره رایگان درباره چاپ کتاب می توانید مطالب این سایت را به عنوان راهنمای خود مطالعه نمایید.
 آیا قصد دارید خود به عنوان ناشر کتاب خود را چاپ کنید و دست به سرمایه گذاری بزنید؟ خوب است بدانید که:
اگر ناشری مخاطبان خود را خوب و درست بشناسد موفق است ، زیرا چنین شناختی مبنای مناسبی برای سیاستگذاری ، برنامه ریزی و مجموعه سازی است.

ناشرانی که سعی دارند با تصمیم گیریهای درست و انتخابهای بجا ، مخاطبان واقعی خود را علاقه مند و پابرجای نگاه دارند ، هدفمند و برطرف کننده کاستیها و برآورنده نیازها هستند.

شناخت درست مخاطب معمولا به سالها کوشش ، و گاه نیز آزمون و خطاهای بسیار نیاز دارد. این شناخت اگر به دور از پیشداوری حاصل شود و مبنای آن واقعیتهای بازار نشر باشد ، برای ناشر مفید و موثر است.
اما تقسیم بندیهای تصنعی ، دسته بندی مخاطبان بر پایه معیارهای ایدئولوژیک ، سیاسی ، رویدادهای گذرا و مانند آنها ، شناخت درستی به ناشر نمی دهد.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ