irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه چاپ حرفه ای کتاب

هزینه چاپ حرفه ای کتاب

مولفان حرفه ای بهتر است راهی برای چاپ کتاب خود بیابند که مطابق با اصول و قواعد روز خرج هزینه در صنعت چاپ و نشر کتاب باشد.

مولفان و نویسندگان مسلط و با تجربه کسانی هستند که مجموعه عوامل موثر را درست می شناسند، درست و متناسب ترکیب می کنند و در ارزشیابی نشر و ناشر، بجا و متناسب به کار می گیرند.
همچنین باید یادآور شد که داروی اینان درباره محتوای کتاب های ناشران ثابت نیست، بلکه با توجه به نهاد و مجموعه متبوع آن هاست.
 اگر نهاد و مجموعه تغییر کند، داروی آنها نیز تغییر می کند.
چه بسا ناشری از دیدگاه یک نهاد و مجموعه موفق و مطلوب است واز دیدگاه نهاد و مجموعه ای دیگر ناموفق و نامطلوب. در واقع داوری ها و ارزشیابی های محتوایی نسبی است.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ