irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب شما با هزینه مناسب

چاپ کتاب شما با هزینه مناسب

شما مولف و نویسنده عزیز برای چاپ کتاب خود با هزینه مناسب بهتر است به سراغ ناشرانی بروید که اعتبار داشته باشند.

ناشران به اعتبارات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می شوند:
ناشران مبتکر و ناشران منتظر
ناشران حرفه ای را به اعتبار فعالیت و تاثیر می توان به ناشران مبتکر ، اثرآفرین و تاثیرگذار و ناشران منتظر ، اثرگزین و تاثیرپذیر تقسیم کرد.
 گروه دوم به انتظار می نشینند ، و از میان آثاری که پدیدآورندگان مختلف به انگیزه های خودشان پدید آورده اند ، یا واسطه های کتاب و معرفان بدانها عرضه می کنند ، مواردی را بر می گزینند و انتشار می‌دهند.
این دسته از ناشران لاجرم دنباله رو اندیشه های دیگران و رویدادها هستند ؛ ممکن است سالها با موفقیت فعالیت کنند ، کتابهای بسیاری منتشر کنند ، و به موفقیتهایی دست یابند ، اما سهم آنها در موفقیت به انتخاب آثاری از میان آثار محدود می شود.
 بسیاری از ناشران ، به ویژه در کشورهای جهان سوم ، و عمدتا ناشران ایرانی ، در این گروه جای می گیرند.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ