irancultural
خانه / چاپ کتاب / ناشر چاپ کتاب کودک

ناشر چاپ کتاب کودک

چاپ کتاب کودک نیاز به دقت بسیار بالایی دارد زیرا به گواه عمده ناشران میزان مطالعه کودکان بیشتر از دیگر گروه های سنی است.

مولفان و نویسندگان و همچنین خوانندگان می توانند از دو طریق عمده آثار هر ناشری را ارزشیابی و درباره آنها داوری کنند:
 ارزشیابی جنبه های ظاهری و مادی کتاب؛ ارزشیابی محتوایی و پی بردن به سیاست ، برنامه ، مشی و حوزه و محدوده فعالیت.

آنها همچنین از دو راه عمده خود ناشران را بررسی و درباره آنها داوری می کنند: شناخت مستقیم یا بی واسطه؛ شناخت غیرمستقیم یا با واسطه. به این نکات اجمالا اشاره می شود.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ