irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ پخش و فروش کتاب

چاپ پخش و فروش کتاب

چاپ پخش و فروش کتاب فرایندی است به هم پیوسته که گام برداشتن در همه این جنبه ها به یک صورت و به یک اندازه لازم است.

تبلیغ ، پخش و فروش
فرایند چاپ ، پخش و فروش کتاب مراحلی دارد:
 -شناسایی خریداران و خوانندگان بالفعل و بالقوه ؛
 -شناسایی راهها و مجراهای انتقال کتاب به خریدارن و خوانندگان ؛
 -عقد قراردادهای لازم و مناسب برای پخش ؛
 -تهیه اطلاعیه ها وآگهیهای مربوط به خبر پیش از انتشار و سپس اخبار انتشار کتاب ؛
 -تحویل گرفتن نمونه هایی از صورت نهایی کتاب و به نمایش گذاردن یا فرستادن آنها نزد کسانی که تصمیم گیری و آگاهی آنها از انتشارت کتاب اهمیت دارد ؛

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ