irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب اساتید دانشگاه

چاپ کتاب اساتید دانشگاه

کتاب تالیفی یا ترجمه شده اساتید محترم دانشگاه می تواند گزینه مناسب برای چاپ و سرمایه گذاری برای این عزیزان باشد.

چاپ یک کتاب به تنهایی توفیقی به همراه نخواهد داشت حتی اگر از نظر محتوا بسیار خوب باشد بلکه باید به پخش و فروش آن نیز توجه و اهتمامی ویژه داشت.
راه های زیر برای این مقصود پیشنهاد می شود:
 دنبال کردن مداوم ، منظم و مستمر مسیرها و مجراهای پخش و فروش و حصول اطمنیان از اینکه کتاب به همه نقاط مصرف رسیده است.

تصحیح و تکمیل روشهای پخش و فروش ؛
استفاده از مأمور فروش برای یافتن مشتریهای جدید و تبدیل مشتریان بالقوه و بالفعل.
 برآورد یا محاسبه فروش در مقطع های معین زمانی ؛
ثبت و ضبط دقیق حساب فروش و نگهداری حساب موجودی کتاب در انبار و برنامه ریزی فروش بر اساس آن؛

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ