irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب اساتید دانشگاه

چاپ کتاب اساتید دانشگاه

کتاب تالیفی یا ترجمه شده اساتید محترم دانشگاه می تواند گزینه مناسب برای چاپ و سرمایه گذاری برای این عزیزان باشد.

چاپ یک کتاب به تنهایی توفیقی به همراه نخواهد داشت حتی اگر از نظر محتوا بسیار خوب باشد بلکه باید به پخش و فروش آن نیز توجه و اهتمامی ویژه داشت.
راه های زیر برای این مقصود پیشنهاد می شود:
 دنبال کردن مداوم ، منظم و مستمر مسیرها و مجراهای پخش و فروش و حصول اطمنیان از اینکه کتاب به همه نقاط مصرف رسیده است.

تصحیح و تکمیل روشهای پخش و فروش ؛
استفاده از مأمور فروش برای یافتن مشتریهای جدید و تبدیل مشتریان بالقوه و بالفعل.
 برآورد یا محاسبه فروش در مقطع های معین زمانی ؛
ثبت و ضبط دقیق حساب فروش و نگهداری حساب موجودی کتاب در انبار و برنامه ریزی فروش بر اساس آن؛

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ