irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب از پایان نامه

چاپ کتاب از پایان نامه

پایان نامه به عنوان یک اثر پژوهشی می تواند جایگاه بهتری در میان دانشگاهیان داشته باشد که در صورت چاپ کتاب از آن می توان در این مسیر گام مهمی برداشت.
 نقش آموزشی و پژوهشی کتاب ها انکار ناپذیر است. به همین دلیل بیش تر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بخشی به نام انتشارات دارند که یکی از وظایف آن انتشار کتاب های آموزشی و پژوهشی است.
این دسته از کتاب ها به دلیل ماهیت علمی و آموزشی بیش تر زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی منتشر می شوند.
 کتاب در مراکز آموزشی وپژوهشی دو کاربرد اصلی ۱) آموزشی ۲)پژوهشی دارد.
 کتاب، رسانه مناسبی برای انتشار تازه های علمی یا اخبار و گزارش ها و مطالب روز آمد نیست. چنین مطالبی که باید با سرعت بیش تر به مخاطبان برسد که معمولاَ در مجلات و روزنامه ها منتشر می شوند.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ