irancultural
خانه / چاپ کتاب / ناشر ارزان چاپ کتاب

ناشر ارزان چاپ کتاب

برای چاپ ارزان کتاب می توانید از طریقه های مختلف به دنبال ناشری باشید که با توجه به شرایطی که دارید بهترین پیشنهاد را از او بگیرید.

نشستهای بحث و گفتگو درباره کتاب در رسانه های همگانی گاه می تواند راه مناسبی برای اشنایی با کتابهای تازه انتشار باشد. برگزاری این نشستها و مشارکت صاحبنظران در بحث، بیشتر به نقش و جایگاه و فعالیت کسانی وابسته است که برنامه ها را تدوین و اجرا می کنند؛ از این رو داوری کلی در این باره ممکن نیست.
البته کتابداران و اطلاع رسانان بتوانند در محیطهای خود و با شرکت علاقه مندان و خوانندگان و نیز با پدیدآورندگان و ناشر کتاب، کتابهای تازه انتشار را به بحث بگذارند، نتایج سودمندتری به دست می آید که برای مخاطبان مستقیم آنها طبعا قابل مقایسه با راهها و وسیله های دیگر نیست و تاثیرهای آن بسیار عمیق و دیرپاست.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ