irancultural
خانه / چاپ کتاب / صفحه آرایی و چاپ کتاب حرفه ای

صفحه آرایی و چاپ کتاب حرفه ای

صفحه آرایی یکی از اقدامات حساسی است که لازم است پیش از چاپ کتاب مورد توجه قرار گیرد.

صفحه آرایی. آرایش و تنظیم صفحات کتاب، نسبت و تناسب همه اجزاء، به گونه های مختلف بر خواننده تاثیر می گذارد. صفحات کتاب فضاهایی است که چشم، ذهن، عواطف حسی و هنری خواننده باید در آنها سیر، جستجو، درنگ و گاه نیز اقامت کند و سپس خواننده با اشتیاق و علاقه از صفحه ای به صفحه دیگر برود.
در صفحه آرایی سنجیده و هنرمندانه، ماهیت کتاب، سنخ مخاطبان، چگونگی کاربرد و استفاده از آن در نظر گرفته می شود، و با توجه به اینها و همه عوامل تاثیرگذار دیگر، مطالب کتاب باید به گونه ای آرایش یابد که مقصود واقعی نویسنده و منظور اصلی نوشته و به هموارترین صورت به خواننده منتقل شود.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ