irancultural
خانه / چاپ کتاب / راهنمای آماده سازی و چاپ کتاب

راهنمای آماده سازی و چاپ کتاب

برای دریافت راهنما و مقالاتی متنوع درباره آماده سازی کتاب برای چاپ و اجزای پیش از متن توصیه می شود مطالب این سایت را با دقت مطالعه فرمایید.

 اجزای پیش از متن، صفحاتی است که قبل از متن اصلی کتاب می آید و بیشتر ناشر به اثر اضافه می کند تا هم کتاب و محتوای آن معرفی شود و استفاده از آن آسان باشد.
و نیز عوامل فنی و محتوایی تولید و آماده سازی و نحوه تهیه و برخی از اطلاعات مهم دیگر کتاب شناسانده شود. تعداد صفحه های پیش از متن به عوامل متعددی از جمله نوع کتاب و محتوای آن، سیاست های ناشر و روش های آماده سازی محتوا بستگی دارد و در این زمینه استاندارد خاصی وجود ندارد.
به همین دلیل ویژگی ها و اجزای آن به توجه به ناشر آن، متفاوت است. این صفحه ها در بیشتر کتاب ها، البته با کمی تفاوت وجود دارد وبهتر است ناشران تا حد ممکن از همین الگو استفاده کنند:
 صفحه اول: صفحه نیم عنوان (عنوان مختصر)، صفحه دوم: سفید (در صورت نیازجمله اهدا). صفحه سوم: صفحه عنوان، صفحه چهارم: صفحه حقوقی و صفحه پنجم فهرست مطالب.
 بیش تر اطلاعات فهرست نویسی کتاب نیز از همین صفحات استخراج می شود.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و نکات مهم پخش

چاپ کتاب به تنهایی برای تبدیل شدن به یک ناشر یا مولف موفق کافی نیست بلکه باید به پخش مناسب و نکات مهم آن دقت داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ