irancultural
خانه / چاپ کتاب / نمونه قرارداد چاپ انواع کتاب

نمونه قرارداد چاپ انواع کتاب

یک نمونه فرم قرارداد چاپ برای انواع کتاب بندها و ماده هایی دارد که در زمان توافق ناشر و مولف مبنی بر چاپ و اعطای حق التالیف به مولف بسته می شود.

نمونه قرار داد نشر کتاب
 ماده ۱٫ این قرارداد بین آقای/ خانم ……… فرزند …… به نمایندگی از سوی موسسه انتشاراتی ……….. که در این قرار داد اختصاراً “ناشر” نامیده می شود و آقای/ خانم ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه …… صادره از ….. به نشانی……… تلفن ………. که اختصاراً در این قرارداد “مولف/ مترجم” نامیده می شود منعقد می گردد.

ماده ۲٫ موضوع قرارداد تالیف/ ترجمه کتاب با عنوان…….. می باشد.

ماده ۳٫ مترجم/ مولف که متن را شخصاً ترجمه/ تالیف کرده است حقوق چاپ، نشر و توزیع کلیه نسخه های آن را انحصاراً به ناشر واگذار می کند و متعهد می شود که متن کامل اثر را مطابق طرح مورد توافق به فارسی درشت و رسا و رعایت ضوابط رسم الخط و نگارش متعارف به خط خوانا و یا به صورت ماشین شده که برای حروف چینی مناسب باشد به همراه مواد تصویری مورد توافق در برابر اخذ رسید به ناشر تحویل دهد. محاسبه زمان اجرای قرارداد از تاریخ تحویل کامل اثر به ناشر خواهد بود.

تبصره ۱: ناشر می تواند مقدمه و حواشی با نام خود به اثر بیافزاید.
 تبصره ۲: ناشر می تواند نام ویراستار یا سایر عوامل نشر را در صفحه عنوان و صفحه حقوقی اثر ذکر کرد.
 ماده ۴٫ تاریخ تحویل آخرین بخش اثر ………خواهد بود.

ماده ۵٫ مترجم/ مولف بدین وسیله اعلام میدارد که حق انتشار هیچ بخشی از اثر موضوع این قرارداد را قبلاً به هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار نکرده و پس از این نیز واگذار نخواهد کرد و در برابر دعاوی احتمالی اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود و ناشر در این باره هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۶٫ در صورتی که ناشر متن اثر یا هر یک از بخش ها و فصل های آن را مغایر ماده ۵ قرارداد حاظر و تبصره های آن تشخیص دهد می تواند درباره لغو این قرارداد تصمیم بگیرد و هرگاه شرایط این قرارداد کلاً یا جزئاً از طرف مولف/ مترجم اجرا نشود تعهدات ناشر در قبال مترجم/ مولف ” کان لم یکن” خواهد بود.
 ماده ۷٫ ناشر متعهد می شود اثر را با درج نام مولف بر روی جلد و صفحه عنوان در شمارگان ……… نسخه چاپ و منتشر کند و مبلغی به عنوان حق الترجمه / مولف به ماخذ ………… درصد بهای پشت جلد از شمارگان چاپ شده به ترتیب زیر به مترجم/ مولف بپردازد:

تبصره ۱: کل مبلغ مورد نظر به شکل زیر به صاحب اثر پرداخت می شود: یک سوم به هنگام عقد قرارداد، یک سوم پس از تحویل اثر و تایید ویراستار و یک سوم پس از چاپ آن.
 تبصره ۲: ماخذ محاسبه قیمت نوع شومیز کتاب خواهد بود و بخش هاییی که ناشر به عنوان نمایه به کتاب اضافه نموده است، یک دوم از سر جمع قیمت کسر خواهد شد. همچنین هزینه اضافی بابت تولید سی دی که به سر جمع قیمت کتاب اضافه می شود نیز یک دوم از سر جمع قیمت کسر خواهد شد.
 تبصره ۳: انتخاب نوع کاغذ، قطعه کتاب ، نوع جلد و قیمت کتاب و نحوه توزیع آن بر عهده ناشر خواهد بود.
 تبصره ۴: در برابر هر هزار نسخه چاپی یکصد نسخه اضافی از طرف ناشر به منظور پوشاندن ضایعات مراحل مختلف انتشار و همچنین تبلیغات آن منظور خواهد شد که حق التالیف/ ترجمه به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۸٫ پرداخت مالیات احتمالی برای حق الترجمه/ حق التالیف به عهده مترجم/ مولف است و ناشر کسورات قانونی را از هر پرداخت کسر و به حساب مورد نظر واریز می کند و باید رسیر آن را به صاحب اثر تحویل دهد. در غیر این مبلغی از آن قرارداد کسر نخواهد شد.
 ماده ۹٫ در صورتی که قرارداد به صورت خرید قطعی اثر باشد حقی به مولف/ مترجم در چاپ های بعدی تعلق نخواهد گرفت.
 ماده ۱۰٫ ناشر متعهد است از چاپ اول اثر تعداد ۱۰ در هزار و از هر چاپ بعدی همان تعداد رایگان در اختیار صاحب اثر قرار دهد.

ماده ۱۱٫ در صورتی که ناشر به هر دلیل ظرف……. ماه پس از تحویل تمام متن اثر، به چاپ و انتشار آن اقدام نکند، قرارداد حاظر “کان لم یکن” خواهد بود. مولف می تواند با استرداد وجوهی که ناشر برای آماده سازی اثر هزینه کرده آن را پس بگیرد و نسبت به چاپ و انتشار آن توسط ناشر دیگر اقدام کند.

ماده ۱۲٫ حق انتشار چاپ های بعدی اثر تا …….. نوبت به هر صورت و منحصراً با رعایت شرایط مذکور در فوق متعلق به ناشر است ، مگر آنکه ناشر به دلایلی مانند انحلال قطعی یا تعطیل دائمی یا به موجب حکم قانون قادر به ادامه فعالیت انتشاراتی نباشد که در این صورت حق انتشار به مولف برمی گردد. بدیهی است که مولف برای استفاده از اثر آماده در هر مرحله می باید کلیه مخارج آماده سازی کتاب را به ناشر پرداخت کند و اثر را تحویل بگیرد.
 ماده ۱۳٫ حق التالیف/ ترجمه جهت چاپ های بعدی همان مبلغ مذکور در ماده ۷ خواهد بود.

ماده ۱۴٫ چنانچه ناشر ظرف …………. از اتمام موجودی کتاب در بازار ، بدون وجود عوامل قهریه و خارج از حیطه و قدرت خود به تشخیص داور مرضی الطرفین نسبت به تجدید چاپ و انتشار آن اقدام نکند مولف می تواند با رعایت ماده ۱۲ قرارداد حاظر نسبت به تجدید چاپ کتاب اقدام کند.

ماده ۱۵٫ مولف/ مترجم متعهد است که در طول اعتبار این قرارداد هرگونه تغییر در نشانی پستی خود را به ناشر اطلاع دهد وگرنه نامه های سفارشی که به نشانی اعلام شده صاحب اثر ارسال می شود، دریافت شده تلقی می گردد.

ماده ۱۶٫ شرایط فسخ قرارداد: چنانچه فسخ از طرف صاحب اثر بدون هیچ دلیل قانونی از مفاد این قرارداد باشد صاحب اثر باید کلیه مخارج انجام شده و خسارت های آن را تا آن مرحله را بنابر تشخیص ناشر پرداخت کرده و اثر را تحویل بگیرد.
 ماده ۱۷٫ در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر تعهدات ناشی از این قرارداد، موضوع از طرف داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و در صورتی که طرفین در انتخاب داور به توافق نرسند هر یک از آنها یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور نسبت به انتخاب داور ثالث توافق خواهند کرد و رأی اکثریت داوران برای طرفین قرارداد قطعی و لازم الاجرا است.
 ماده ۱۸٫ با توجه به این که مطالب کتب علمی بر اثر مرور زمان تغییر می کند چنانچه مولف جهت روزآمد کردن آن اقدامی نکند و ناشر کتاب را به صورت قبلی مفید برای چاپ نداند مولف حقی برای چاپ اثر خویش نسبت به ناشر ندارد و فقط می تواند با پرداخت کلیه هزینه هایی که ناشر جهت چاپ کتاب داده است ، اثر خویش را پس بگیرد.

ماده ۱۹٫ هرگونه تغییر اعم از حذف یا افزایش ماده یا تبصره ای به صورت متمم به این قرارداد با توافق طرفین امکان پذیر است.

این قرارداد در ۱۹ ماده، ۶ تبصره و در دو نسخه امضاء و مبادله شد و هر دو نسخه دارای ارزش یکسان است.

 امضای مولف                                                                                     امضای ناشر

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ