irancultural
خانه / چاپ کتاب / قیمت چاپ کتاب شعر

قیمت چاپ کتاب شعر

قیمت چاپ کتاب شعر به تیراژ و کیفیت مواد و ماتریال آن و نیز هزینه های آماده سازی آن بستگی دارد.

در تولید هنری کتاب برخی از کارهایی که انجام می دهند، از این قرار است:
 – تعیین کردن قطع کتاب (به ویژه براساس سیاست مجموعه سازی و سیاستهای دیگر ناشر)؛
 – تصمیم گیری درباره صورت ظاهری کتاب؛
 – تعیین کردن اندازه و قلم حروف همه قسمتهای کتاب؛
 – تعیین کردن طول سطرها و فاصله میان آنها؛
 – تعیین کردن جایگاه و چگونگی قرار گرفتن جدولها، نمودارها، نقشه ها و هرگونه تصویر یا تدبیر بصری، یا آرایه ها و مواد تزئینی دیگر کتاب؛

مطلب پیشنهادی

ناشر چاپ کتاب درسی

اساتید و معلمان و مدرسانی که به دنبال چاپ کتاب تالیفی و درسی یا کمک درسی خود هستند بهتر است در این زمینه با ناشران معتبر همکاری نمایند.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ