irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب دانشگاه آزاد

چاپ کتاب دانشگاه آزاد

اساتید محترم دانشگاه آزاد که به دنبال چاپ کتاب درسی تالیفی خود هستند توصیه می شود برای ارزیابی اعتبار ناشران نکاتی را در نظر داشته باشند.
 مولفان باید به چند نکته اساسی درباره ناشران توجه کنند و این نکات را مبنای داوری درباره ناشران قرار دهند. مولفان می توانند چند کتاب یک ناشر را تهیه کنند و معیار های زیر را در آن تطبیق دهند.
 این نکات عمده عبارتند از:
 آیا ناشر به وظایف، مسئولیت ها و مسائل فنی-حرفه ای شغل خود آگاه است؟
 آیا پدیدآورنده اثر و مخاطب اثر را درست می شناسد و درست بر می گزیند؟
 آیا کتاب از نظر صورت و محتوا و با توجه به نقطه های مبدا و مقصد، به گونه متناسب تدوین و منتشر شده است؟

آیا زمان، مکان و موقعیت نیز متناسب است؟

اگر پاسخ این پرسش ها مثبت باشد، ناشر در واقع به وظایف اصلی خود عمل کرده است و از دیدگاه شما ناشر است.

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ