irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ کتاب و نشر الکترونیکی

چاپ کتاب و نشر الکترونیکی

به اندازه ای که چاپ کتاب کاغذی اهمیت دارد نشر الکترونیکی اطلاعات نیز می تواند بسیار مهم باشد.

نشر الکترونیکی بازاریابی و توزیع و فروش محصولات چاپی و الکترونیکی را نیز بسیار متحول ساخته است. بطوری که امروزه درآمد بسیاری از ناشران بزرگ از محل نشر الکترونیکی بسیار بیشتر از نشر سنتی است.
همین طور نشر الکترونیکی سبب شده است تا ارتباط سازمان ها با مراجعان و بالعکس بسیار تغییر یابد و ارتباطی دوسویه و محاوره ای تعریف شود و تقریبا در کنار تمام سازمان های واقعی سازمان های مجازی نیز شکل بگیرد.
 با توجه به اهمیت نشر الکترونیکی در تولید و پردازش و توزیع اطلاعات و همچنین کاربرد آن در نشر سنتی و نیز تحول در ارتباط سازمان ها با مخاطبان آنها در فصلی جداگانه به آن پرداخته می شود.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ