irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ و نشر کتاب دانشگاهی

چاپ و نشر کتاب دانشگاهی

چاپ و نشر کتاب دانشگاهی یکی از راه های رسیدن به سود و سرمایه گذاری برای اساتید و دانشجویان نخبه دانشگاه ها است که علاوه بر آن باید به اصول نشر و پخش توجه داشته باشند.
 در ایران، به طور متوسط حدود دو سال و گاه بیشتر، طول می کشد تا کتاب یک ناشر به فروش برسد و سرمایه او بازگرد. این مدت برای سرمایه گذار بسیار طولانی است، به ویژه آنکه آهنگ سالانه رشد نرخ توروم زیاد است. اگر در اقتصادی نرخ تورم بالا باشد، قدرت خرید سرمایه در طول زمان کاهش می یابد.
میزان سودی که ناشر از راه فروش کتاب برای خود پیش بینی می کند ودر نظر می گیرد ثابت است. از سوی دیگر تا زمانی که کتاب به فروش برسد، سرمایه حبس می شود و به سادگی نزد او باز نمی گردد.
در نتیجه، در اوضاع و احوال اقتصاد گرفتار بحران، اقتصاد کتاب چرخه طبیعی و سلامت روش خود را از دست می دهد.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ