irancultural
خانه / چاپ کتاب / چاپ و پخش کتاب شعر

چاپ و پخش کتاب شعر

چاپ کتاب شعر به تنهایی کافی نیست بلکه برای موفقیت باید راه مناسبی برای پخش آن نیز در نظر گرفته شود.

بیشتر مراکز پخش به کار انتشاراتی نیز اشتغال دارند. بر همین اساس در زمینۀ پخش آثاری تخصص دارند که خود منتشر می کنند. مثلا ناشر پزشکی در زمینۀ پخش آثار پزشکی تخصص دارد.
به این ها ناشر- پخشگر نیز می گویند. با وجودی که این ها برای پخش در یک یا چند زمینۀ موضوعی تخصص دارند اما طبیعتا برای پخش آثار ناشران دیگر در همان زمینه چندان انرژی نمی گذارند. این ها معمولا ناشران موفقی هم هستند. اما ناشرانی وجود دارند که کتاب های خوبی را منتشر می سازند اما در زمینۀ پخش موفق نیستند.
این ها در دراز مدت نمیتوانند با موفقیت به کار خود ادامه دهند مگر آنکه در زمینۀ توزیع آثار خود برنامۀ دقیقی داشته باشند و موفق عمل کنند.

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ