irancultural
خانه / چاپ کتاب / همکاری برای چاپ کتاب

همکاری برای چاپ کتاب

برای همکاری و چاپ کتاب خود می توانید از شرایط ناشران مطلع شوید و در این باره بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

ناشران همکار
بعضی از ناشران به دلایل اقتصادی یا عدم توانمندی های فنی با ناشران دیگر قرارداد می بندند و با هم فعالیت می کنند.
 این گونه ناشران غالباً از سرمایه مشترک و تجربیات فنی و تخصصی یکدیگر، برای بهبود کار بهره می جویند.
ناشران سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی نظیر یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، ایفلا، و مانند آن ها نیز که جنبه بین المللی دارند دارای انتشاراتی هستند، هدف از انتشارات، در این گونه سازمان ها، اشاعه دانش و فرهنگ در راستای هدف های این سازمان ها است، این ناشران معمولاً با سرمایه اعضا که بخضی از آن به انتشارات اختصاص می یابد، فعالیت می کنند.

در کشورهای در حال رشد، گاهی نیز برای اشاعه سواد، بهداشت و فرهنگ، ناشران همکار، کتاب هایی به زبان بومی منتشر می کنند.
برخی از سازمان های بین المللی از ناشران غیر انتفاعی و برخی نیز از ناشران غیر انتفاعی محسوب می شوند.

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ