irancultural
خانه / چاپ کتاب / ناشر چاپ کتاب های درسی

ناشر چاپ کتاب های درسی

ناشر چاپ کتاب های درسی و کمک درسی وظیفه و مسئولیت سنگینی دارد همانگونه که کار فنی او نیز دشوار است.
 کتاب های درسی باید دانش آموزان را قادر به حل مسائل روز و آینده نگری کنند و در آنان ارزش های دینی و الهی را تقویت کنند.
با توجه به اهمیت کتاب های درسی و این که حذف یا کمبود کتاب های درسی، سبب توقف روند آموزشی می شوند، وزارت آموزش و پرورش در درون ساختار خود سازمانی را تحت عنوان سازمان تألیف و برنامه ریزی درسی ایجاد کرده است.
در این سازمان، گروه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به برنامه ریزی، تألیف و سازماندهی و توزیع کتاب های درسی می پردازند.
در این سازمان گروه های تألیف و ترجمه متون علمی، گروه های آموزش و پرورش تطبیقی، گروه های ایجاد بانک های اطلاعاتی در زمینه برنامه های آموزشی و درسی، گروه های همکاری با سازمان های آموزشی بین المللی نظیر یونیسف و یونسکو و گروه هایی مانند آن ها، تهیه و تألیف و روزآمد کردن کتاب های درسی را به عهده دارند.
با وجود این مسائل و نقایصی در کتاب های درسی مقاطع تحصیلی مختلف مشاهده می شود که امید می رود، برطرف گردد. شمارگان (تیراژ) کتاب های درسی، بالاترین رقم نشر در ایران هستند. به طوری که در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ این تعداد ۱۶۷۴۴۰۰۵۰ بوده است. انتشار این تعداد کتاب درسی، نیازمند سازمانی با پشتوانه مالی و معنوی بسیار است. به ویژه این که این تعداد کتاب باید در زمانی معین، یعنی پیش از شروع سال تحصیلی به دست دانش آموزان برسد.
سازمان تألیف و برنامه ریزی کتاب های درسی تشکیلاتی دارد به نام انتشارات مدرسه که وظیفه گزینش و چاپ و توزیع کتاب های کمک درسی موردنیاز دانش آموزان، معلمان، کارشناسان تعلیم و تربیت را به عهده دارد.

ناشر دیگری که در زمینه های کتاب های درسی فعالیت می کند، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) است. این سازمان، پس از انقلاب فرهنگی و به منظور تألیف کتاب های علوم انسانی دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز کرد.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ