irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشارات برای چاپ کتاب ارزان

انتشارات برای چاپ کتاب ارزان

انتشارات حرفه ای برای چاپ ارزان کتاب و انتشار یک اثر زحمات و تلاش های بسیاری انجام می دهند چرا که اصولا هیچ کار ساده ای وجود ندارد.

ناشران بزرگ، خود دارای نظر و سلیقه و رویداد آفرینند، فکر، اندیشه، ایتکار و هدف دارند، برای آینده و تحولات فکری اینده برنامه می ریزند و از این رو با پیشنهاد به سراغ پدید آورنده می روند، تعهد مالی و مخاطره می کنند، و برای اجرای پیشنهادشان دانش و تجربیات خود را در خدمت پدید آورنده و در مراحل پدید آوردن او قرار می دهند.
ناشرانی که دست به چنین کاری می زنند، معمار کتابند و از راه ویرایش تکوینی و با همکاری ویراستار تکوینی با کتاب همان کاری را می کنند که معماران و مهندسان با بناها. معماری کتاب ایجاد فضای متناسب با موضوع و سهولت خواندن برای خواننده است؛ همان گونه که معماران ساختمانی یا شهرسازان با طراحی فضاها و دسترسیهای مناسب، برای زندگی، کار و سایر فعالیتهای اجتماعی، سهولت و راحتی ایجاد می کنند.
فضایی که به گونه مناسب برای کتاب طراحی شده باشد، محیط مناسب استنشاق معنوی- فرهنگی است.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ و پخش کتاب شما

هزینه چاپ کتاب تقریبا با توجه به برخی عوامل ثابت و متغیر قابل محاسبه است اما پخش یک کتاب به تقاضا بستگی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ