irancultural
خانه / چاپ کتاب / انتشارات برای چاپ کتاب ارزان

انتشارات برای چاپ کتاب ارزان

انتشارات حرفه ای برای چاپ ارزان کتاب و انتشار یک اثر زحمات و تلاش های بسیاری انجام می دهند چرا که اصولا هیچ کار ساده ای وجود ندارد.

ناشران بزرگ، خود دارای نظر و سلیقه و رویداد آفرینند، فکر، اندیشه، ایتکار و هدف دارند، برای آینده و تحولات فکری اینده برنامه می ریزند و از این رو با پیشنهاد به سراغ پدید آورنده می روند، تعهد مالی و مخاطره می کنند، و برای اجرای پیشنهادشان دانش و تجربیات خود را در خدمت پدید آورنده و در مراحل پدید آوردن او قرار می دهند.
ناشرانی که دست به چنین کاری می زنند، معمار کتابند و از راه ویرایش تکوینی و با همکاری ویراستار تکوینی با کتاب همان کاری را می کنند که معماران و مهندسان با بناها. معماری کتاب ایجاد فضای متناسب با موضوع و سهولت خواندن برای خواننده است؛ همان گونه که معماران ساختمانی یا شهرسازان با طراحی فضاها و دسترسیهای مناسب، برای زندگی، کار و سایر فعالیتهای اجتماعی، سهولت و راحتی ایجاد می کنند.
فضایی که به گونه مناسب برای کتاب طراحی شده باشد، محیط مناسب استنشاق معنوی- فرهنگی است.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب هنری شما

چاپ کتاب هنری مفهوم گسترده ای دارد به نحوی که شما اگر کتابی هنری دارید باید در این زمینه مقصودتان را با شفافیت به ناشر اطلاع دهید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ