irancultural
خانه / چاپ کتاب / سرمایه گذاری برای چاپ کتاب

سرمایه گذاری برای چاپ کتاب

سرمایه گذاری برای چاپ کتاب زمانی از نظر اقتصادی قابل توجیه و ارزشمند است که آن کتاب ارزشمند باشد.

ناشران کتاب های با ارزش در جامعه، حرکت های اجتماعی و فرهنگی سازنده ایجاد می کنند. آن ها برای تولید آثار خود به دنبال متفکرین جامعه می گردند و موج های نو در جامعه ایجاد می کنند.

انواع ناشران از نظر سرمایه گذاری:
 ناشران از نظر چگونگی سرمایه گذاری، مقدار سرمایه و وابستگی سرمایه آن ها به صورت زیر تقسیم می شوند:
– آزاد/ تجاری
– دولتی و وابسته به دولت
 انتفاعی و غیر انتفاعی

ناشران آزادی/ تجاری :
ناشران آزاد یا تجاری، ناشرانی هستند که با سرمایه خصوصی خود و گاهی با به مخاطره انداختن سرمایه خود آثاری را منتشر می کنند.
میزان سرمایه این گونه ناشران یکسان نیست، برخی با سرمایه اندک کار خود را آغاز می کنند و برخی دیگر سرمایه بسیار دارند و جزء کارتل های انتشاراتی دنیا محسوب می شوند و در سطح جهانی فعالیت وسیعی دارند.
ناشران آزاد، گاهی به صورت شرکت های خصوصی یا سهامی (چند سهام دار) سرمایه گذاری می کنند.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ