irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه چاپ کتاب داستان و رمان شما

هزینه چاپ کتاب داستان و رمان شما

شما جهت سفارش چاپ انواع کتاب داستان و شعر و رمان مورد نظر خود با هزینه شخصی لازم است هزینه های مختلف را با توجه به بازار هدف خود بسنجید .
  نکات مشاوره ای چاپ و نشر کتاب:

ارتباط انسان ها با یکدیگر:
 تصویرنگاری: در این مرحله بیان اندیشه وتبادل نظر با تصویر صورت می گرفت. مصری ها وچینی ها با همین روش نگارش را آغاز کردند وبه تدریج از تصویر نگاری، خطی درست کردند که با آن توانستند تاریخ نگاری کنند.
  ایده نگاری یا اندیشه نگاری:
در این دوره هر تصویر خاص خودش را پیدا کرد. مثلاً شکلی از آب، هم بیانگر آب بود وهم بیانگر نوشیدن؛ یا شکل پرنده هم بیانگر پرنده بود وهم بیانگر پرواز کردن. رنگ قرمز هم بیانگر رنگ بود وهم نشانگر جنگ وخونریزی.
  واژه نگاری:
 در این مرحله هر واژه یا نشانه نمایانگر یک نوشته بوده است این نشانه می توانست تصویر یک شیئی یا علامتی قراردادی باشد. تفاوت دوره اندیشه نگاری و واژه نگاری این است که در دوره اندیشه نگاری مثلاً پنج خط نشانه پنج روز بود اما در دوره واژه نگاری یک عدد مانند ۵ نماد پنج خط بود.
 آوا نگاری: در این مرحله هریک از نشانه هایی که در دوره واژه نگاری بیانگر یک اندیشه بود، آوای خاصی به خود گرفت. دراین دوره هجاها به وجود آمدند. به وجود آمدن هجاها آغاز اختراع الفبا بود، هریک از نشانه ها نماد الفبایی یک واحد صوتی است. نخستین خط های بدست آمده متعلق به بین النهرین ومصر بوده است.
قدمت خط ها به هزاره چهارم پیش از میلاد می رسد. یکی از کهن ترین زبان های نوشته شده متعلق به قوم سومر است که مجاور خلیج فارس می زیستند ویکی از تمدن های بسیار کهن را بنیاد نهادند. سومریان فعالیت هایی مانند معاملات و معاهدات بازرگانی خود را بر لوحه های گلی ثبت می کردند. بابلیان، آشوریان و هیتیان نیز بر لوحه های گلی می نوشتند، آنان با پختن لوحه های گلی بر پایداری آنها می افزودند.

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب شعر

هزینه چاپ کتاب شعر به عنوان یک اثر تولید فنی و هنری با توجه به شرایط و عوامل گوناگون متغیر است که با توافق تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ