irancultural
خانه / چاپ کتاب / مرکز راهنمای چاپ کتاب دانشگاهی

مرکز راهنمای چاپ کتاب دانشگاهی

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و راهنمایی و خدمات چاپ کتاب دانشگاهی در زمینه های آماده سازی محتوی و اخذ مجوز چاپ انواع کتاب یاریگر شماست .

نکات مشاوره ای چاپ و نشر کتاب:

چاپ نخستین روزنامه در ایران:
چاپ نخستین روزنامه در ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. گرچه ایرانیانی که به هندوستان و کشورهای اروپایی سفر می کردند با روزنامه آشنا شده بودند، اما در آن زمان، در ایران روزنامه ای وجود نداشت.
تا اینکه دولت مردان قاجار( فتحعلی شاه و عباس میرزا) از نوشته های انتقاد امیز روزنامه های رسمی فارسی زبان چاپ کشورهای خارجی، از دربار ایران، سخت به وحشت افتادند. آنان برای پاسخ دادن به این انتقادات به فکر انتشار روزنامه افتادند.
چهارده سال پس از انتشار روزنامه میرزاصالح، روزنامه «وقایع اتفاقیه» منتشرشد.این در حالی بود که جراید اروپایی خیلی سریع تربه ایران می رسید و انتشار اخبار ومطالب این جراید دردربار موجب نگرانی دولت مردان می شد، در نتیجه دربار قاجار، ناگزیر شد به روزنامه های داخلی، در ارائه مطالب، آزادی نسبی بدهد.

مطلب پیشنهادی

مشاوره چاپ و قیمت کتاب

برای آن که یک کتاب با قیمت مناسب چاپ و عرضه شود لازم است با مشاوره درست اطلاعات دقیقی در این باره بدست آورید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ