irancultural
خانه / چاپ کتاب / اخذ مجوز و چاپ کتاب در شهرستان

اخذ مجوز و چاپ کتاب در شهرستان

ناشران با اخذ مجوز و چاپ کتاب در شهرستان می توانند راهی بزرگ در پیشرفت شهرستان خود بردارند.
 فراوانی نویسندگان بومی در شهرستان ها باعث آن شد که ناشرها تصمیم به چاپ کتاب در شهرستان خود را بگیرند از این رو آن ها با مراجعه به اداره ارشاد کلیه راه های دولتی را پیموده و موفق به اخذ مجوز و چاپ کتاب در شهرستان را دریافت کنند از این و نویسندگان شهرستانی دیگر نیاز نبود برای چاپ کتاب های خود به مرکز اصلی در استان ها مراجعه کنند از این رو راه برای نویسندگان آسان تر شد.

مطلب پیشنهادی

داوری و چاپ کتاب شما

ناشران عزیزی که قصد سرمایه گذاری بر روی یک کتاب را دارید اما به محتوای علمی آن اطمینان کامل ندارید می توانید این کار را به ما بسپارید.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ