irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه و قیمت تمام شده چاپ کتاب

هزینه و قیمت تمام شده چاپ کتاب

ارائه خدمات مناسب برای چاپ انواع کتاب درسی و کمک درسی و الکترونیکی با برآورد هزینه و قیمت تمام شده مناسب امکان پذیر است .
  نکات مشاوره ای چاپ و نشر کتاب:


روشهای نشر الکترونیکی
«ویتایلو» چهار روش اساسی در حوزة نشر الکترونیکی کتاب را چنین دسته بندی می کند:
 نشردیجیتالی در چاپ مبتنی بر نیاز:در این نوع نشر دورگه، اطلاعات تا زمان چاپ، بصورت مجازی باقی می ماند. چاپ مبتنی بر نیاز با دو فرآیند تولید و توزیع مرتبط است. این نوع نشر، یک راه حل برای چاپ با شمارندگان کم برای مطالبی که قبلاً به دلیل هزینة زیاد فناوری چاپ، منتشر نشده اند، فراهم می کند. مدل توزیع در این نوع نشر، کم وبیش دچار تغییر و تحول می شود.
نشر مستقیم در شبکه:بیشتر ناشران منتظر رواج و توسعة نشر الکترونیکی هستند تا پس از این و بر اساس شرایط جدید، ساختار سازمانی خود را متحول سازند و با ئضعیت جدید نشر و توزیع الکترونیکی سازگار کنند.
 به هر حال برخی استراتژیهای قانع کننده، مانند« دائره المعارف بریتانیکا»، در این حوزه تعریف شده اند. کار«بریتانیکا» شبیه کار. رادیو تلویزیون است تا نشر.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ