irancultural
خانه / چاپ کتاب / ویرایش علمی و چاپ کتاب دانشگاهی

ویرایش علمی و چاپ کتاب دانشگاهی

مرکز تخصصی ارائه مشاوره و راهنمایی و خدمات ویرایش علمی و چاپ کتاب دانشگاهی در زمینه های آماده سازی محتوی و اخذ مجوز چاپ انواع کتاب یاریگر شماست .
  نکات مشاوره ای چاپ و نشر کتاب:


– ویراستاری در ایران انجمن علمی و حرفه ای یا حتی اتحادیة صنفی ندارد.
 تا روزی که جامعة ویراستاران بتواند جای واقعی خود را باز و اعتماد همة ویراستاران واجد شرایط و پدیدآوران و سازمانهای معتبر انتشاراتی را جلب کند و آنها را به همکاری و هماهنگی وادارد، روحیه و فضای مطبوعی برای تبادل عقیده و نظر همة ویراستاران و دست اندرکاران سایر جنبه های ویراستاری ایجاد کند و به جایی برسد که مرجع بی طرف مطمئن و ملجأ بی غرض معتمد همة کسانی باشد که به رأی تخصصی، نظر فنی، آموزش حرفه ای، داوری قاطع و قطعی این جامعه نیاز دارند، راه بسیار دراز و شاید هم دشواری در پیش است.
حتی قدم اول، که گرد هم آوردن بزرگان و پیشکسوتان و پیشگامان و استادان ویراستاری برای تفاهم در کلیات و اصول است. کار چندان آسانی نیست تا چه رسد به گامهای دیگر و دشوارتر.

مطلب پیشنهادی

آمادی سازی و چاپ کتاب

آمادی سازی یکی از مراحل مهم و مقدماتی برای چاپ انواع کتاب است که دقت در این مرحله برای تولید کتابی خوب سرنوشت ساز است.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ