irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت چاپ کتاب ترجمه شده

سایت چاپ کتاب ترجمه شده

چاپ کتاب های ترجمه شده و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت و تیراژ بالا مستلزم اخذ مجوز است که می توانید خدمات ویژه ای را در این زمینه از این سایت پیگیر شوید .
 نکات مشاوره ای :
 در جوامع پیشرفته استفاده از ماشین های حافظه دار الکترونیکی یعنی انواع کامپیوتر در فیش برداری معمول شده است. کاغذهایی که برای فیش نویسی اختصاص می یابد باید از مقوای نازک باشد تا مقاوم بوده و در دسته بندی و مراجعات مکرر از بین نرود. در فیش های تحقیقاتی معمولا نام تهیه کننده فیش قید می گردد، خصوصا در تحقیقاتی که به وسیله ی چند نفر انجام می گیرد.
ذکر نام، بیشتر بدان دلیل است که اگر اشکالی و ابهامی پیش آید به تهیه کننده مراجعه شود. اگر تعداد فیش ها در یک تحقیق زیاد باشد، شماره گذاری می شود. موضوع یا عنوان فیش اصلی یا فرعی را می توان هم زمان با یادداشت تعیین نمود یا بعدا با مراجعه و مطالعه مجدد، موضوع را مشخص کرد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ