irancultural
خانه / چاپ کتاب / نمونه قرارداد چاپ و نشر کتاب

نمونه قرارداد چاپ و نشر کتاب

چاپ ارزان با هزینه شخصی و همچنین کتاب های درسی مانند دیگر آثار مراحلی دارد که داشتن یک نمونه قرارداد می تواند برای اطلاع از نکات تجاری و فنی آن حوزه مفید باشد .
 نکات مشاوره ای :
 حضور عدة زیادی آموزشگر با تخصصهای مختلف در عین حال به فعالیتهای پژوهشی مرکز کانادایی مطالعات نشر غنا بخشیده است. فعالیتهای پژوهشی و قراردادهایی که این مرکز با افراد و سازمانهای مختلف در زمینة نشر و کتاب می بندد، امکانات فراوانی برای استادان محقق ودانشجویان پژوهشگر فراهم آورده است.
 تحقیقاتی که از سوی این مرکز در ۶ سال گذشته منتشر شده، آیینة تمام نمای پیشرفت تحقیقات نشر در همین شهر یک میلیون و هشتصد هزار نفری است.

کتابخانه، آرشیو و واحد اطلاع رسانی این مرکز به روی همه باز و استفاده از آن نامحدود، نامشروط و رایگان است.
 خودبنده چند روز همه جای این مرکز را کاویدم، بدون آنکه با کوچکترین مشکل یا محدودیتی رو به رو شوم؛ فقط بارها با چهره های خندان و پذیری کتابداران روبه رو شدم و این پرسش که « می توانم به شما کمک کنم؟

مطلب پیشنهادی

هزینه چاپ کتاب چقدر است

آیا می دانید هزینه چاپ کتاب چقدر است؟ چنین محاسبه ای به عوامل گوناگون بستگی دارد که ثابت و قبل تعمیم نیست.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ