irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت چاپ کتاب داستان و شعر

سایت چاپ کتاب داستان و شعر

چاپ کتاب داستان و شعر و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت و تیراژ بالا مستلزم اخذ مجوز است که می توانید خدمات ویژه ای را در این زمینه از این سایت پیگیر شوید .
 نکات مشاوره ای :
 حذف کلمات و جملات طولانی: علاوه بر تعویض جمله طولانی به یک کلمه کوتاه ، گاهی اصولاٌٌ قسمتی از جمله در رساندن مفهوم نقشی نداشته و به کلی زائد است که حذف این قسمت ها در خلاصه کردن ضروری است.
 مثال:
” اگرچه وضع اقتصادی کشورهای فقیر جهان بهبود یافته و مردم آسیا و آفریقا به خصوص مناطق پر جمعیتی مانند هند، اندونزی و پاکستان از رفاه بیشتری بر خوردار گردیده اند، لیکن به علت پیشرفت سریع تر کشورهای صنعتی، اختلاف سطح زندگی ملل فقیر با مردم کشورهای صنعتی باز هم بیشتر شده است.”

در متن فوق، ” جمله ی مردم آسیا و آفریقا به خصوص مناطق پر جمعیتی مانند هند، اندونزی و پاکستان از رفاه بیشتری بر خوردار گردیده اند” به کلی زائد است، زیرا در رسانیدن مفهوم نقش ندارد و بدون آن نیز خواننده مفهوم را به خوبی درک خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ