irancultural
خانه / چاپ کتاب / دوره آموزشی رشته چاپ و نشر کتاب

دوره آموزشی رشته چاپ و نشر کتاب

چاپ و نشر کتاب و محصولات فرهنگی مراحلی دارد که در جوامع پیشرفته تربیت نیرو در این زمینه با استفاده از شیوه های آموزش آکادمیک صورت می گیرد .
 نکات مشاوره ای :
 برای شرکت کنندگان تسهیلات فراوان است و شهریه ای که برای هر درسی پرداخت می شود، با توجه به میانگین سطح درآمد رقم زیادی نیست. عنوان برخی از دوره های تخصصی از این قرار است: نویسندگی (شامل چندین دوره در انواع نویسندگی و سطوح مختلف آن)؛ ویرایش (به شرح ایضاً )؛ چاپ؛ مدیریت نشر؛ اقتصاد نشر؛ بازاریابی و فروش کتاب؛ نمونه خوانی؛ نسخه پردازی؛ نمایه سازی؛ حروفچینی؛ نشر رومیزی؛ تبلیغ کتاب؛ هنرهای کتاب؛ سانسور؛ انواع و مضار آن؛ کتابخانه، آرشیو، مرکز اسناد، اطلاع رسانی، بایگانی تصویر برای نشر؛ فنون چاپ و نشر خبرنامه؛ صحافی کتاب؛ سیاست مطبوعاتی؛ سیاست انتشاراتی؛ فنون و شیوه های مصاحبه؛ طرحو تصویر؛ عکاسی؛ نشر تمام رنگی؛ صفحه آرایی؛ قراردادهای نشر؛ تکنولوژی ارتباطات؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت چن رسانه ای؛ طراحی مواد آموزشی؛ ابزارهای نویسندگی فنی؛ شعر سرایی؛ نگارش مقاله های ادبی؛ چگونه خودتان ناشر آثار خودتان باشید؟
 بازارهای خارجی کتاب؛ کتابهای کودکان و نوجوانان، نشر تمام رنگی با مکینتاش؛ نشر تمام رنگی با آی. بی. ام و درسهای بسیار دیگر. این دوره ها و درسها هم با موفقیت بسیار روبه رو بوده است و هم با استقبال بسیار.
 تحقق یکی از معناهای بسیار دانشگاه آزاد را، دانشگاهی که درهایش به روی همه باز است، دانشگاهی که فضای به دور از آداب و تکلفات ایجاد کند، دانشگاهی که از مردم حداقل پول بگیرد و در عوض حداکثر دانسته ها و آموزشها را انتقال دهد، دانشگاهی که به تفاهم میان همة حاضران در دوره کمک کند، در همین دوره های تخصصی نشر دانشگاه سایمون فریزر می توان دید.

مطلب پیشنهادی

چاپ کتاب و محاسبه قیمت

کتابی که چاپ می شود اگر به درستی بها و قیمت آن محاسبه و تعیین نشود ممکن است در پخش و فروش دچار شکست شود.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ