irancultural
خانه / چاپ کتاب / مشاوره چاپ کتاب الکترونیکی در تیراژ کم

مشاوره چاپ کتاب الکترونیکی در تیراژ کم

چاپ کتاب از فایل الکترونیکی یا انتشار متن به صورت الکترونیکی در تیراژ کم و دلخواه مولف به دلایل گوناگون به مشاوره چاپ و پخش نیاز دارد که به صورت تلفنی یا حضوری امکان پذیر است .
 نکات مشاوره ای :
 برای ورود ایران به عرصة نشر الکترونیکی، چند سؤال را باید مطرح کرد و پاسخ داد. اهمیت پاسخگویی به این سؤالها در این است که با تهیة یک ماتریس از پاسخ سؤالها و وزن دهی به آنها، می توان میزان آمادگی کنونی و چشم انداز آتی را در زمینة نشر الکترونیکی در کشور ملاحظه نمود.
ممکن است پاسخ هر سؤال موجب طرح سؤالهای دیگری شود و این زنجیرة پرسش و پاسخ تا حصول به نتیجة نهایی ادامه یابد. یافتن پاسخ برای برخی از سوالها نیازمند مطالعة مستند و پژوهشی مستمر است. ذهنیتها، پیش داوریهای موجود، و دیدگاههای شخصی نباید ما را از دادن پاسخ علمی به این سؤالها بازدارد. اهمیت پاسخ این سؤالها از اصل فعالیت نشر الکترونیکی مهمتر، و مقدم بر آن است.

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ