irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت چاپ کتاب مذهبی

سایت چاپ کتاب مذهبی

چاپ کتاب مذهبی و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت و تیراژ بالا مستلزم اخذ مجوز است که می توانید خدمات ویژه ای را در این زمینه از این سایت پیگیر شوید .
 نکات مشاوره ای :
 تلخیص و یادداشت برداری در نوشتن کتاب:
 انتخاب جملات کوتاه تر: علاوه بر استفاده از واژه معینی به جای یک جمله یا حذف جملات اضافی می توان در جمله سازی، اختصار را رعایت کرد و جمله کوتاه تری انتخاب نمود.
مثال: با وجود اختلاف نظرهای شدید بین کشور های جهان، سازمان ملل متحد تشکیل گردید.
 فرم خلاصه عبارت فوق به این صورت خواهد بود: اختلاف نظرها مانع تشکیل سازمان ملل متحد نگردید. مثال دیگر: به جای عمو، عمه، خاله، دایی، جد، جده و اولاد می توان کلمه ی بستگان را به کار برد.

انتخاب مهم ترین جزء یا مفهوم اصلی: در بسیاری از نوشته ها اگر دقت شود متوجه می شویم بحث روی مطلب خاصی است و بقیه حرف ها حاشیه ای محسوب می شود، پس باید از نقل مطالب حاشیه ای خودداری کرد

مطلب پیشنهادی

قیمت چاپ و نشر کتاب

قیمت چاپ و نشر کتاب مانند دیگر صنایع تابع عوامل مختلف است که برای تعیین آن باید به دیگر متغیرهای اقتصادی توجه داشت.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ