irancultural
خانه / چاپ کتاب / مراحل چاپ انواع کتاب دانشگاهی

مراحل چاپ انواع کتاب دانشگاهی

چاپ انواع کتاب دانشگاهی به برآورد هزینه های مراحل مختلف اعم از تولید و پخش کتاب بستگی دارد که برای فروش باید میزان مطالعه را نیز در نظر داشت .
 علاوه بر هزینه چاپ لازم است در توجه به ساختار کتاب دانشگاهی اهتمام ویژه ای داشته باشید.
یکی از مواردی که به ارتقای این ساختار کمک می کند توجه به نشانه های نگارشی است .
 اینک مهم ترین این نشانه ها را در زیر ، همراه با مثال هایی برای هر کدام می آوریم :

ویرگول یا کاما یا درنگ ( ، )
نشانه مکث کوتاه جمله است.ویرگول نشان می دهد که دو قسمت کاملاً به هم پیوند دارند. از مهم ترین موارد استعمال آن عبارت است از :
الف: در میان جمله پایه و پیرو:
تا رمج بنری ، گنج نبری .
 ( اگر رنج و زحمت نکشی ، صاحب ثروت و پاداش نمی شوی )
 اگر به درماندگان یاری کنی ، خدایار و مددکارت خواهد شد.
 اگر به نیازمندان و فقیران کمک بکنی ، خداوند متعال یارو یاور تو خواهد بود.
 ب: برای مجزا کردن گروه ها و کلمات و پرهیز از خلط مفاهیم:
 -از بالای دیوار شهر ، ما را می توان دید .( از روی دیوار ، شهرمان را می توانیم ببینیم.)
 -از بالای دیوار شهر ، ما را می توان دید . از روی دیوار شهر ، ما را می توان دید.
 -پسر، دانشمند جوان را دید .( پسر ، فیلسوف جوان را دید)
-پسر دانشمند ، جوان را دید.( پسر دانشمند ، مرد جوان را دید)

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ