irancultural
خانه / چاپ کتاب / سایت چاپ کتاب تیراژ بالا

سایت چاپ کتاب تیراژ بالا

چاپ کتاب و انتشار آن در قطع وزیری با کیفیت و تیراژ بالا مستلزم اخذ مجوز است که می توانید خدمات ویژه ای را در این زمینه از این سایت پیگیر شوید .
 ما اطلاعات بسیاری را رایگان در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید برای چاپ آثار ارزشمند خود بهترین تصمیم را بگیرید. پس بخش های مختلف سایت را مطالعه فرمایید و آخرین تماس را با ما بگیرید.
 به عنوان نمونه آیا می دانید چه کاغذ هایی در چاپ کتاب به کار گرفته می شود؟ در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ پس با ما همراه باشید.
 اساس نام گذاری ورق ها به نیم ورقی ، یک ونیم ورقی و چهار ورقی و غیره تعداد تاهایی است که هر برگ کاغذ در مرحله صحافی می خورد . مبنای نامگذاری کاغذها به A4 ، A3 ، A2 ، A1 ، A5 ، نیز همین تعداد تاها است یعنی هر کدام از کاغذهای فوق به ترتیب از ۱ تا ۵ بار تا خورده است .
 برای مثال کاغذ A4 ، ۴بارتاخورده است . در زبان انگلیسی به کاغذ دو ورقی فولیو ( Folio ) ، چهار ورقی کوارتو ( Quarto ) و هشت ورقی اوکتاو ( Octavo ) می گویند .

مطلب پیشنهادی

چاپ و تعیین قیمت کتاب

تعیین قیمت کتاب خود یکی از مراحل مهم چاپ و تولید کتاب و اثر فرهنگی است که باید مطابق با اصول پخش فروش و بازاریابی باشد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ