irancultural
خانه / چاپ کتاب / هزینه چاپ کتاب شعر ویژه کودک

هزینه چاپ کتاب شعر ویژه کودک

برآورد هزینه چاپ ارزان کتاب رنگی شعر ویژه گروه های سنی کودکان و نوجوانان مانند دیگر آثار مراحلی دارد که بهتر است در این زمینه با ناشران قوی مشورت نمایید .
شاید اگر بخواهیم مجموع هزینه ها و زمان بازگشت آن را با سود اعمال شده ناشر مقایسه کنیم، رابطه منفی را در نظام اقتصادی بازار و حتی نظام های بانکی مشاهده می کنیم. میانگین شمارگان منابع اطلاعاتی مختلف نشان می دهد که کار نشر، نسبت به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و حتی فرهنگی دیگر اقتصادی نیست.
 برای مثال متوسط شمارگان کتاب در ایران کم تر از ۳۰۰۰ نسخه است، اما برای مثال وی بسیاری از هزینه های ثابت چاپ را تا حدود ۵۰۰۰ نسخه می پردازد .
 به عبارت دیگر، ناشر کتاب در ایران هزینه خدماتی را می پردازد که آن خدمت را تمال و کمال دریافت نکرده است. از طرف دیگر، به دلیل محدودیت های تقاضا نمی تواند بخش زیادی از این هزینه ها را در نظام قیمت گذاری وارد کند.
 به همین دلیل حاشیه سود وی پایینمی آید . هر چه میانگین شمارگان یک ناشر کم تر باشد، چنین مشکلی بیش تر نمود دارد و ادامه فعالیت اقتصادی وی را با خطر مواجه می سازد و او را تا مرز ورشکستگی پیش می برد. امروزه بسیاری از ناشران بیش تر به دلایل فرهنگی در این عرصه باقی ماندند و فعالیت آن ها توجیه اقتصادی ندارد.

مطلب پیشنهادی

قیمت صحافی و چاپ کتاب

قیمت صحافی و چاپ کتاب ممکن است با توجه به هزینه های ثابت و متغیر همواره قابل تغییر باشد که نیاز به بررسی دارد.

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ